Menu
Usługa
Start / Usługa
BADANIA GRUNTU, USŁUGI GEOLOGICZNE, BADANIA GEOLOGICZNE, GEOTECHNICZNE, WIERCENIA, ODWIERTY, GEOLOG, GEOLODZY

Łódź
513 619 196

badania geologiczne karków Z naszych usług korzystają biura projektowe, klienci indywidualni, urzędy gmin i miast oraz duże firmy budowlane. Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji do kilku dni po wykonaniu prac terenowych.

Firma geologiczna Geoefekt świadczy usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii na terenie miejscowości Łódź . Wykonujemy badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych, przydomowych oczyszczalni, budynków mieszkalnych, hal, dróg, mostów, infrastruktury kolejowej, sieci podziemnych oraz stacji paliw. Prowadzimy kompleksowy nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • terenowe i laboratoryjne badania gruntu
 • wiercenie otworów badawczych
 • badanie gruntu przy zakupie działki
 • badanie gruntu pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • badanie stanu wałów przeciwpowodziowych
 • badanie zagęszczenia sondą i płytą dynamiczną
 • badanie gruntu i wody pod kątem zanieczyszczeń
 • odbiór gruntu w wykopie fundamentowym
 • obsługę geotechniczną inwestycji
 • określenie kategorii urabialności i nośności gruntu
 • test perkolacyjny
 • konsultacje geologiczne

badania geologiczne zakopane

Dokumentacje geotechniczne i geologiczne.

Określenie geotechnicznych warunków posadowienia na podstawie badań geotechnicznych i geologicznych jest niezbędne do zaprojektowania posadowienia obiektów budowlanych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych wykonujemy następujące dokumentacje:

 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • ekspertyza geologiczna
 • projekt geotechniczny
 • opinia hydrogeologiczna w miejscu przeznaczonym pod odprowadzenie wód opadowych lub rozsączanie ścieków
 • ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektu
 • sprawozdanie z wyników badań laboratoryjnych i polowych

Z naszych usług korzystają biura projektowe, klienci indywidualni, urzędy gmin i miast oraz duże firmy budowlane.

Opracowania zawierają stosowne informacje dla konstruktora do prawidłowego i bezpiecznego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego oraz spełniają wymogi prawne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, a także w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r., poz. 196).

Powyższe dokumentacje sporządza się na potrzeby inwestycji takich jak:


 • domki jednorodzinne
 • inwestycje kubaturowe (hale przemysłowe, magazyny, biurowce, inwestycje deweloperskie)
 • infrastruktura liniowa (wodociąg, kanalizacja, gazociąg, drogi, linie kolejowe)
 • mosty, przepusty, wiadukty
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • przydomowe oczyszczalnie
 

Wyceń swoją usługę - skontaktuj się z naszym biuremOferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji do kilku dni po wykonaniu prac terenowych.

KONTAKT